OSIGURAJ ZNANJE

Studentsko, nacionalno takmičenje u rešavanju studije slučaja u oblasti osiguranja

Zahvaljujemo se na iskazanom interesovanju i prijavi za prvo nacionalno studentsko takmičenje u rešavanju studije slučaja za industriju osiguranja, pod nazivom "Osiguraj znanje 2019"!

Selekcija timova i izbor do 10 najboljih za finalno takmičenje izvrši će se na osnovu rezultata testa koji će biti dostupan u nedelju, 03.02.2019. od 17h i CV lidera timova odnosno individualnih kandidata. Svi kandidati, lideri timova i individualno prijavljeni dobiće na e-mail adresu instrukciju za otvaranje naloga i pristup testu.

O projektu
Osiguraj znanje 2019. je studentsko, nacionalno takmičenje u rešavanju studije slučaja u oblasti osiguranja, pokrenuto u saradnji Fakulteta organizacionih nauka i Udruženja osiguravača Srbije.
Takmičenje se bazira na rešavanju studije slučaja i ima za cilj unapređenje pismenosti u domenu osiguranja za najširu ciljnu grupu, podizanje nivoa domenskog znanja i svesti o značaju životnog i neživotnog osiguranja.
Učešćem u takmičenju studentski timovi se podstiču na izučavanje oblasti osiguranja, zajednički rad, strateško i taktičko razmišljanje, generisanje inovativnih rešenja za edukaciju u oblasti osiguranja uz podršku domenskih i mentora u rešavanju studije slučaja.

24 časovno rešavanje studije slučaja - Casestudy
osiguraj znanje takmicenje Studija slučaja

Studija slučaja je metod potekao iz psihoanalize i označava temeljno i svestrano istraživanje.
Kao metod koji zahteva temeljnu pripremu, koristi se za usavršavanje znanja i veština za rešavanje realnih poslovnih problema i donošenja strateških odluka, pripremajući učesnike na dinamične izazove savremenog privrednog ambijenta.

studija slucaja 24 časovno takmičenje

U okviru ovog takmičenja, za rešavanje studije slučaja je na raspolaganju 24 časa, uz prethodne pripremne radionice na kojima se odabrani timovi upoznaju sa osobenostima industrije osiguranja.

osiguranje takmicenje Nagrada

Pobednički tim kao nagradu osvaja učešće i predstavljanje rešenja na Kopaonik Biznis forumu u martu 2019. godine.
Forum se organizuje pod pokroviteljstvom predsednika Vlade Republike Srbije, a svake godine Forum okupi oko 1000 učesnika, predstavnika privrede, akademske zajednice, diplomatskog kora i državnih zvaničnika.

Finale takmičenjaFinale takmičenja, u koje će se plasirati do 10 studentskih takmičarskih timova, će biti održano u Beogradu 18. i 19. februara 2019. godine. Za sve finalne takmičarske timove organizatori obezbeđuju boravak u Beogradu. Nagrada za najbolje rešenje je prezentovanje istog na konferenciji Kopaonik biznis forum, koja će se održati u martu 2019. godine. Tradicionalno, forum se organizuje pod pokroviteljstvom predsednika Vlade Republike Srbije, a svake godine Forum okupi oko 1000 učesnika koji su članovi privrede, uvaženi predstavnici akademske zajednice, državni zvaničnici, članovi diplomatskog kora, poslovni ljudi i mediji.

Selekcija timovaIzrada on-line testa, koji obuhvata opšte znanje iz oblasti osiguranja, u trajanju od 20 min. Ukupan rezultat za rangiranje timova formira se na osnovu ocene CV-a vođe tima i rezultata na testu u razmeri 70%:30%. Test će biti dostupan 03.02.2019. Sve informacije o rezultatima selekcije će se dostaviti, 06.02.2019. vođama tima na e–mail dat u prijavi. Nakon selekcije u finale prolazi do 10 studentskih timova.

U finale takmičenja "Osiguraj znanje 2019." plasiralo se 8 timova iz Beograda, Kragujevca, Novog Sada i Niša.

Kraguji
AutoT
Igraj sigurno
Corvinus
The Optimizers
Suits
4US
Devojke iz agrara

Naredne aktivnosti za finalne timove u takmičenju su:

1. Pripremna radionica 13.02.2019. na FONu, Beograd. Za učesnike koji nisu iz Beograda, ukoliko nisu u mogućnosti da dođu obezbedićemo live chat. (dodatne instrukcije će biti poslate tim lideru na mail).

2. Finale 18.02. - 19.02.2019. Dolazak u Beograd 18.02.2019. u 8.45h u hotel Majdan Beograd na registraciju timova. Zadavanje studije slučaja 18.02.2019. u 10h i izrada studije do 19.02.2019. u 10.00h (24 sata za izradu rešenja) Boravak u hotelu do od 18.02. - 19.02.2019. sa obrocima je obezbeđen od strane partnera, Udruženja osiguravača Srbije.

BlogSlogani projekta:


Život ne treba da bude igra na sreću - ulozi se preveliki da bi se sa njima kockalo!

Osiguranje ima pozitivan uticaj na naš život, direktno i indirektno!

Svrha i smisao osiguranja:


OSIGURANJE u savremenom svetu je ekonomska potreba svih, a dilemu možemo imati samo kod izbora od kojih rizika se nužno moramo zaštititi.

SVRHA osiguranja je zaštita od mogućih šteta prenošenjem rizika na društvo za osiguranje sklapanjem ugovora o osiguranju.

SMISAO osiguranja nije zarada, već obezbeđenje ekonomske sigurnosti, odnosno zaštita života, zdravlja i imovine od posledica štetnog događaja.

FAQ